ROZKAZ VELITELE BRDSKÉ OSVOBOZENECKÉ ARMÁDY číslo .R145KUXH67LL ze dne 25.11 2011. PŘISNĚ TAJNÉ !!!! Vzhledem k obsahu přísně tajného hlášení štábu naší rozvětky číslo XX2547HTBCC/2011 v kterém naši zpravodajci na základě

26.11.2011 18:26

ROZKAZ VELITELE BRDSKÉ OSVOBOZENECKÉ ARMÁDY číslo .R145KUXH67LL ze dne 25.11 2011. PŘISNĚ TAJNÉ !!!! Vzhledem k obsahu přísně tajného hlášení štábu naší rozvětky číslo XX2547HTBCC/2011 v kterém naši zpravodajci na základě vytěžení jazyka s krycím jménem HŮGO předpokládají ve dnech 9. a 10 .prosince nepřátelský pohyb rádoby trempské osady POZVOLNÁ SMRT a to přímo v hlubokém týlu našich pozic v okolí VELITELSTVÍ STŘEDNÍ BRDY, vyhlašuji plnou bojovou pohotovost po celém okolí brdských hřebenů a to okamžitě. Z výše uvedeného nařizuji tyto níže uvedené operační kroky pod krycím heslem STŘEMHLAVÁ SÍKORKA I/A – zajistit do celého operačního prostoru rozvoz kalného zkaženého piva na všechny nálevny od Mníšku až po Rokycany a to v předpokládaný čas narušení prostoru. Za plnění odpovídá DOZORČÍ II/B – rozvěsit v nálevnách fingovanou vyhlášku o výskytu slintavky. Za plnění odpovídá DŮSTOJNÍK PRO STYK S OBYVYTELSTVEM. III/C – v případě proniknutí narušitele do odloučeného stanoviště U Dernerů (předpokládaný čas H2 narušení 9. prosince v podvečerních hodinách) neustále rušit případnou hudební produkci narušitele falešným zpěvem a to pokud možno písní oral jsem oral ale málo.a po každé sloce začít významně slintat Za plnění odpovídá VÝSADKOVÉ MUŽSTVO PEKOŠ IV/D – zajistit do nálevních prostor v čase narušení nepřítelem jako by náhodný zájezd skotačících důchodkyň a tyto neustále napájet a napájet griotkou a tím v nich logicky vyvolat sexuální agresivitu za účelem neplánovaných pokusů o znásilnění. (ZNÁSILNĚNÉ NEOŠETŘOVAT ZANECHT NA POSPAS SUPŮM) Za plnění odpovídá ZÁSTUPCE PRO VĚCI POLITICKÉ. V/E – infiltrovat se v přestrojení v čase H2 do prostoru odloučeného stanoviště U Dernerů za účelem rozlaďování nástrojů narušitelů v nestřežených okamžicích a potom provolávat v pravidelných intervalech „UMĚJ HOVNO“Provede osobně VELITEL a dobrovolníci od kterých očekávám,že se k plnění úkolu dobrovolně přihlásí na velitelském shromáždění. JAKÝ KOLIV PROJEV SOUCITU S NEPŘÍTELEM BUDE CO NEJPŘÍSNĚJI TRESTÁN LIDOVÝM TRYBUNÁLEM podle ZAKL.125863214730 §§§§§§§§§ Dále pro spojovacího náčelníka: .-. /-.- -/ - - - - / . - . . / . - // . . . /- - / -// Rozkaz podepsal vlastní rukou VELITEL JKB. SVOBODNÝ BRDY !